Jsme skupina obyvatel Neratovic, kterým záleží na jejich domově. Jsme srdcaři a profesionálové ve svých oborech a své zkušenosti a energii chceme věnovat našemu městu a jeho obyvatelům.

Neratovice jsou atypickým městem, my ale vidíme jeho obrovský potenciál. Rozdíl mezi anonymním nevlídným bydlištěm a příjemným, citlivě spravovaným domovem je v chuti a odvaze sousedů vyjít ven, usmát se na ostatní a něco kolem sebe změnit k lepšímu. 

Náš program

pro volby do městského zastupitelstva 2022


Představujeme 7 kroků pro přátelské a fungující město, ve kterém se každý může cítit jako doma. Město, kde je každý vyslyšen, cítí se bezpečně a je pečováno o jeho potřeby, ať už se nachází v jakékoliv životní situaci. Město, které myslí na svoji budoucnost a bude příjemným místem pro život i pro další generace.

1. Zdravá zeleň, uklizené ulice, schůdné chodníky

To, jak se ve svém městě cítíme, často záleží na detailech. Na tom, jestli při chůzi městem přeskakujeme louže, díváme se na přeplněné odpadkové koše nebo plevelem zarostlé záhony. Zajistíme, aby v Neratovicích bylo čisto a útulno.

 • Zasadíme se o lepší kontrolu pořádku a úklidu ve městě, intenzivnější a častější kontroly funkčnosti městského mobiliáře i pouličního osvětlení.
 • Pravidelně i na základě podnětů od občanů budeme dbát na drobné opravy chodníků, aby bylo město přátelské pro pěší, maminky s kočárky i seniory.
 • Pozvedneme zoufalou péči o zeleň. Nechceme městské trávníky buď neposekané vůbec, nebo naopak až na hlínu, bodláčí a plevel, v němž se dusí nově vysazené keře a květinové záhony, ani lavičky a odpadkové koše ztracené neprořezaném křoví.
 • Dostaneme do ulic více pohodlných laviček pro seniory i přístupnější stojany na jízdní kola.

2. Cyklostezky, zahrádky, hřiště, příroda

Víme, že Neratovice mohou být skutečným domovem, plnohodnotným městem pro všechny.

 • V budoucí změně územního plánu pevně zakotvíme zahrádkářské kolonie v nových lokalitách tak, aby nebylo možné je rušit. Vykoupíme vhodné pozemky pro nové zahrádky.
 • Vybudujeme moderní dětská hřiště s vodními či skákacími prvky, hřiště pro parkur, bike park nebo skate park pro všechny věkové kategorie.
 • Necháme zpracovat koncepci městské cyklistiky. Novými cyklostezkami se spojíme s našimi sousedy a městskými částmi, jako jsou Korycany, Čakovičky, Předboj, Veliká Ves a Obříství. Aktivně se zasadíme o urychlené dokončení cyklostezky podél Labe, jejíž stavba spadá do kompetence Středočeského kraje.
 • Postaráme se o revitalizaci Kojetického potoka. Navážeme spolupráci s Kojeticemi a vybudujeme cyklostezku podél potoka a také podél železniční trati tak, aby vytvořila okruh.
 • Vysadíme stromořadí kolem budoucích cyklostezek i ulic.
 • Revitalizujeme Lobkovickou tůň, zahájíme práce na revitalizaci rybníka na návsi v Mlékojedech
 • Zřídíme venkovní komunitní místa pro scházení, grilování, pikniky a další aktivity.

3. Komunikace, informovanost, naslouchání všem občanům

Uvědomujeme si, že vedení města je tu pro své občany a že jeho úkolem je především jim naslouchat. Otevřeme radnici lidem, aby se cítili vítáni a aby věděli, že na jejich otázkách a problémech nám záleží, chceme o nich slyšet a chceme je řešit.

 • Posílíme využívání aplikace Mobilního rozhlasu (Munipolis) pro zasílání zásadních informací v krátkém čase prostřednictvím SMS.
 • Obnovíme osadní výbory okrajových městských částí a budeme naslouchat jejich potřebám (Lobkovice, Mlékojedy, Byškovice, Korycany, Horňátky, staré Neratovice).
 • Velké a významné projekty budeme s veřejností diskutovat předem.
 • Upravíme webové stránky města, aby na nich Neratovičané opravdu našli, co hledají. Posílíme on-line komunikaci s městem, zlepšíme komunikaci na sociálních sítích. Budeme mluvit srozumitelným lidským, nikoliv úředním jazykem.

4. Zdraví a bezpečí a péče pro všechny

Chceme, aby v neratovických ulicích byli v bezpečí všichni obyvatelé v kteroukoliv denní i noční hodinu. Chceme, aby se bezpečně cítily i rodiny, které se ocitnou v nouzi nebo krizové situaci. Podle principu solidarity podpoříme ty, kteří mají vůli a snahu se z krize dostat. Budeme pracovat na tom, aby ve města byla zajištěna lékařská péče v co největší šíři pro všechny. 

 • Budeme jednat s lékaři, zejména pediatry, praktiky, zubaři a dalšími zdravotníky, aby měli ve městě vyhovující podmínky pro svou práci a neodcházeli jinam. Budeme intenzivně pracovat na tom, aby se řady lékařů ve městě naopak rozšířily. Vzhledem k obecnému propastnému nedostatku lékařů v celé republice však populisticky neslibujeme zcela nereálné zřízení lékařských pohotovostí.
 • Seniorům zajistíme prostory pro komunitní setkávání – důstojnou náhradu dnešního nevyhovujícího Klubu důchodců. Zasadíme se o bezbariérový přístup do knihovny, lépe viditelné informační plochy i více laviček po městě.
 • Chceme, aby v neratovických ulicích byli v bezpečí všichni obyvatelé ve kteroukoliv denní i noční hodinu. Posílíme personální stavy městské policie, zmodernizujeme kamerový systém v ulicích, posílíme roli a kompetence preventisty kriminality.
 • Budeme pracovat s drogově závislými, ohroženými dětmi, lidmi bez domova.
 • Podle principu solidarity podpoříme rodiny v nouzi, které mají vůli a snahu se z krize dostat.

5. Rozvoj města, územní plán, dlouhodobé strategické plány

Projekty, jako je nová poliklinika, protipovodňová opatření či výstavba parkovacího domu Na Výsluní, vám neslibujeme, protože už nyní je jasné, že se uskuteční. Máme ale mnoho dalších plánů. Naše město má pozemky i potenciál pro rozvoj své vybavenosti k větší spokojenosti a vyžití obyvatel. Projekty budeme vždy předem diskutovat s obyvateli města

 • Jako řádní hospodáři dokončíme projekty začaté současnou radnicí, které už nelze změnit.
 • Věnujeme pozornost parku u budoucí polikliniky, jejímu bezbariérovému napojení na železniční zastávku i nemocnici.
 • Budeme pracovat na zlepšení parkování. Parkovací domy chceme řešit jako polyfunkční objekty, kde v nadzemních podlažích budou byty a obchody a podzemní parkovací část bude mít dostatek míst pro rezidenty i okolní domy.
 • Nastartujeme revitalizaci náměstí Republiky. Necháme zpracovat celkovou architektonickou studii náměstí s ohledem na parkování pro rezidenty i bohatou zeleň.
 • Budeme jednat se státními institucemi, které chystají obchvaty našeho města směrem na Mělník i Brandýs nad Labem, abychom měli vliv na jejich umístění a podobu. Budeme u nich prosazovat takové varianty, které nepoškodí lesík na Skalách ani okrajové části města.
 • Zpracujeme dlouhodobou strategii výkupu či směn pozemků pro další rozvoj města, např. rozšíření plaveckého bazénu či letního koupaliště.
 • Do budoucího územního plánu ukotvíme jasná pravidla pro developery, pravidla hospodaření s dešťovou vodou, výsadby a péče o zeleň, parkování v nových ulicích.

6. Spolky, koníčky, sousedské aktivity, kultura a zábava

To nejlepší, co ve veřejném životě vzniká, pochází obvykle zdola. V Neratovicích působí celá řada spolků, sportovních klubů, nadšenců a srdcařů, kteří neváhají pomoci, kde je potřeba, a uspořádat zábavné akce pro všechny. Podpoříme je!

 • V Neratovicích působí celá řada spolků, sportovních klubů, nadšenců a srdcařů, kteří neváhají pomoci, kde je potřeba, a upořádat sportovní, kulturní i zábavné akce pro děti i dospělé. Podpoříme je!
 • Nabídneme městské propagační plochy, budoucí elektronické informační tabule a další komunikační kanály města pro pozvánky na akce spolků a klubů.
 • Založíme platformu pro síťování spolků a klubů ve městě v duchu spolupráce, nikoliv konkurence.
 • Oživíme současnou podobu udílení Ceny města Neratovice, aby se stala novou tradicí a skutečně reprezentativní akcí. Zasadíme se o pořádání městského plesu.

7. Rozpočet města – rozumné hospodaření, žádné zbytečné dluhy

Uvědomujeme si současnou ekonomicky náročnou situaci, která dopadne i na naše město. Víme, že kroky, které plánujeme, budou mít nároky na rozpočet města. Přesto bude naše hospodaření na radnici rozumné a vyrovnané.

 • Neslibujeme rušení poplatků za odpad a další populistické slevy, které jsou ekonomicky nereálné.
 • Dokážeme úspěšně čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie i státních dotačních programů.
 • Zrevidujeme smlouvy s dlouhodobými partnery a dodavateli služeb městu tak, aby na nich město netratilo (odvoz odpadů, péče o zeleň a další)