Naši lidé

Jana Hanslíková, DiS.

41 let, manažerka, novinářka, ředitelka lesního klubu Dubínek 

Původní profesí jsem novinářka a psaním se živím více než dvacet let. Mám za sebou různé pozice jako redaktorka, PRistka a mluvčí, marketérka, editorka a copywriterka v médiích, ve velkých mezinárodních firmách i v neziskovém sektoru, kde jsem vedla komunikační kampaně i charitativní projekty. Čtvrtým rokem jsem ředitelkou Lesního klubu Dubínek v Neratovicích a členkou rady spolku Dubínek, z.s.

Věřím v sílu spolupráce a vzájemného respektu, a s touto vírou přistupuji ke svém soukromému i profesnímu životu. Umím stavět pomyslné mosty a spojovat lidi různých proudů pro dobro věci. 

V Neratovicích žiju celý život a ráda bych se podílela na jejich rozvoji. Chtěla bych se mimo jiné věnovat tématům spolků, životního prostředí a komunikace s veřejností tak, aby se každý dozvěděl vše, co ho zajímá, včas a srozumitelně. 

Mimo práci se věnuji rodině a svým dětem ve věku 10 a 5 let. Mám ráda turistiku pěšky i na kole, cvičím jógu, čtu, miluji zahradničení a deskové hry.

Ing. Pavel Novotný

46 let, lesní inženýr, manažer a obchodník

Pocházím ze Dvora Králové, v Neratovicích žiji od roku 2001.

Vystudoval jsem Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity. Pracoval jsem ve firmách, které se zabývají cestovním ruchem, propagací regionů a zpracováváním veřejných zakázek, jejichž výstupem jsou knihy, fotografická díla či kartografická mapová díla. Řídil jsem tým autorů, fotografů i grafiků. Znám zákon o veřejných zakázkách a umím řídit velké projekty. Podílel jsem se například na realizaci expozice Hlavního města Prahy na Expo v Shanghaji 2010.  

Jsem ženatý a mám dvě šestnáctileté děti. S manželkou jsme v Neratovicích v roce 2020 založili nový skautský oddíl Orbis, kde nyní vedeme 20 dětí. Myšlenky skautingu souzní s mým přesvědčením a prostřednictvím skautingu se snažím pomáhat lidem v nouzi. Nesnáším nespravedlnost, útlak a korupční jednání. 

O veřejný život v Neratovicích se zajímám dlouhodobě, v roce 2020 jsme vydali dvě čísla časopisu Speciál Neratovice, který měl upozornit na dění ve městě, dát prostor vyjádření občanů a nastartovat dialog s radnicí.

Mými koníčky je příroda, věda, sport, cestování a společnost.

Ing. Tomáš Matějka

41 let, stavební inženýr a projektant 

Jsem autorizovaným stavebním inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a městského inženýrství.

Patnáct let se věnuji projektování zejména velkých dopravních a liniových staveb pro Hlavní město Prahu, Ředitelství silnic a dálnic a Pražskou vodohospodářskou společnost. Jako člen projekčního týmu jsem zodpovídal a zodpovídám za část řešení staveb, jako byly tunel Blanka, obchvat Náchoda, Mělníka či Benešova, část obchvatu Hlavního města Prahy, rekonstrukce Libeňského mostu a některé úseky dálnic. Disponuji prověrkou NBÚ na stupeň důvěrné a podílím se na projektování staveb v tomto režimu. V rámci své praxe se dále věnuji hlavním prohlídkám tunelů a autorskému dozoru staveb.

V Neratovicích žiju od malička. Jsem ženatý, mám tři děti ve věku 9, 7 a 4 roky. Ve volném čase se věnuji hlavně rodině a sportu.

Rostislav Vebr

56 let, strojvedoucí – instruktor

V Lobkovicích jsem starousedlíkem, ve stejném domě jako já žil již můj děda, který byl podkovářem a velitelem dobrovolných hasičů. Snad i to mne přivedlo v pozdějším věku k myšlence být trochu užitečným v tomto směru, a tak mne občas můžete spatřit za volantem náklaďáku s majáky.

Můj profesní život je spjat s lokomotivami. Po letech strojvůdcování na všech druzích vlaků se v pozici strojvedoucí instruktor ČD Cargo zabývám vzděláváním a zkoušením strojvedoucích. To vyžaduje i neustálé rozšiřování znalostí, např. pedagogiky na universitě J. E. Purkyně, ale především v technickém směru, abych získával potřebné certifikáty pro školení od výrobců CZ Loko, Siemens, Bombardier, AŽD, i akreditace od Drážního úřadu. Pomáhám také strojvedoucím i dalším zaměstnancům po mimořádných událostech a nehodách. Snad i proto jsem byl opakovaně zvolený místopředsedou místní organizace Federace strojvedoucích. V posledních měsících se věnuji se starším synem obnově historických lokomotiv ve spolku ,Muzeum technických zajímavostí.

Čas zbývajícího volna nejraději trávím u koní ve společnosti psa. Chov koní utvářel u mne hlubší pohled na zákonitosti přírody, a tak jsem se občasně zapojil do ekologických projektů, zejména vysazování dřevin a udržení vody v krajině.

Daniela Vrbová

56 let, zdravotní sestra, pracovnice v sociálních službách 

Původní profesí jsem zdravotní sestra a lékárnická laborantka. Pracovala jsem v domácí péči a jako vedoucí pečovatelské služby. Nyní se již 17 let věnuji preventivním sociálním službám a dobrovolnictví, 19 let jsem pracovala v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Neratovicích a poslední 3 roky v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Tři roky jsem působila jako revizorka v Národní asociaci dobrovolnictví. Školím koordinátory dobrovolníků a dobrovolníky.

V Neratovicích žiji 50 let. Mám pět dospělých dětí a pět vnoučat. Ve volném čase se věnuji vedení dětského sboru a dalším aktivitám s dětmi a mládeží. Ráda chodím po horách, jezdím na kole a běhám.

Bc. Jana Szeryńská

46 let, marketingová asistentka, učitelka, členka Pirátské strany 

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi, ale v Neratovicích žiji už 27 let. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu a poté učitelství německého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době pracuji jako marketingový asistent v pražské pobočce dánské firmy. 

Jsem členkou Pirátské strany. 

Mám dva syny, jednoho manžela a kočku. Ráda pracuji na zahradě a čtu.

Mgr. Alena Prošková

54 let, vysokoškolská učitelka 

Učím kurzy odborné angličtiny na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, mám ale zkušenosti i s výukou na státní i soukromé jazykové škole, na místním gymnáziu, i praxi překladatelky dokumentárních filmů. Do Neratovic jsme se s manželem přistěhovali před 28 lety. Časem se toto specifické město stalo naším opravdovým domovem. Přestože v Nera nemáme kořeny, žijeme tu rádi. Při cestách po naší republice i v zahraničí ale logicky porovnáváme. Je nám jasné, že Neratovice mají velký potenciál ke zlepšování. Tomu mají pomáhat nejen zvolení členové samosprávy a úředníci státní správy, ale i řadoví obyvatelé města. Z pozice občanů se nám v průběhu pěti minulých volebních období dařilo bránit nezodpovědnému záměru teplického developera podél jižního okraje neratovického sídliště. V nynějším období – už jako zvolení zastupitelé, třebaže v opozici – jsme přispěli ke schválení přesunu uvažovaného rekreačního přístaviště z lobkovické louky do nekontroverzní lokality blíže železničnímu mostu. V příštích letech bych se v Neratovicích ráda zasadila o zlepšení v oblastech péče o městskou zeleň, hospodaření s dešťovou vodou, úklidu a údržby veřejného prostoru, snižování objemu odpadů, obecně tak, aby naše město zkrásnělo a celkově ozdravilo své klima – v doslovném i přeneseném smyslu slova.

Jan Vrba

24 let, student Národohospodářské fakulty VŠE 

Od narození žiji v Neratovicích. Vystudoval jsem Gymnázium Františka Palackého. 

Ve dvaceti letech jsem strávil rok v bulharských městech Kazanlak a Stará Zagora, kde jsem jako dobrovolník pracoval s dětmi z chudinských čtvrtí.

Nyní studuji na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. 

Ve volném čase rád sportuji. Mým oblíbeným sportem je ragby. Lásku k tomuto sportu se snažím předávat i dětem jako asistent trenéra mládeže v ragbyovém klubu Úžice.

Jaroslava Soukupová

72 let, úřednice Společenského domu, členka ČSSD

Největší část svého profesního života jsem strávila jako obchodní referentka ve Spolaně. Nyní jsem předsedkyní klubu důchodců Základní organizace odborového svazu Echo Spolana a.s. a pracuji jako recepční Společenského domu Neratovice. Jsem předsedkyní místní organizace ČSSD. V rámci své dobrovolnické činnosti pomáhám s organizací vítání neratovických občánků a také navštěvuji jubilanty a předávám jim za naše město gratulace. Jsem ráda mezi lidmi, účastním se kulturních a společenských akcí města, ale chvíle odpočinku trávím nejraději na zahrádce nebo se svými vnoučaty. 

Členkou zastupitelstva města jsem od roku 2002, tedy pět volebních období. Z úspěchů si nejvíce cením dosažení dohod na politické i lidské úrovni, například ohledně založení osadních výborů okrajových místních částí (které bychom nyní chtěli opět obnovit) a aktivní spolupráce s nimi, zavedení služby autodopravy seniorů do zdravotnických zařízení, odhalení „Kamenů zmizelých“ na památku židovských spoluobčanů umučených v koncentračních táborech za 2. světové války a odhalení pomníku mlékojedskému rodákovi – plk. Ladislavu Uhrovi, pilotu britského královského letectva Royal Air Force.

Miroslav Ulbrich

71 let, provozní chemik, předseda TJ Judo Neratovice 

Ing. Richard Prošek

52 let, IT architekt

Vystudoval jsem Fakultu strojní ČVUT. Navrhuji celopodnikové informační systémy, zejména v oblasti řízení vztahu se zákazníkem – v telekomunikacích, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a energetice. Za jeden z projektů jsem obdržel mezinárodní ocenění „Best billing implementation“. 

Řídím se zdravým selským rozumem – pravidla by podle mne měla být co nejjednodušší. V komunikaci je pro mne standardem slušnost. Umím přijmout zodpovědnost za klíčová rozhodnutí. Stejně tak umím uznat chybu.

V Neratovicích jsem se podílel na občanských aktivitách proti záměru výstavby hypermarketu na jižním Výsluní a v rámci procesu tvorby nového územního plánu, kdy jsem předkládal námitky za více než 300 spoluobčanů. 

Mými koníčky jsou nové technologie, četba a cyklistika. Moje hlavní priority v našem městě budou témata SmartCity a cyklodopravy.

Mgr. Zlata Vildová

4O let, personalistka

Pocházím ze Zlína a do Neratovic jsem přišla před 12 lety za svým mužem, který zde celý život až na kratší výjimky žije.

Vystudovala jsem angličtinu a francouzštinu na Univerzitě Karlově v Praze, v současné době pracuji jako HR specialista/personalistka ve farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Mám 3 syny ve věku 8, 6 a 1,5 roku. Volný čas věnuji své rodině, snažíme se jej trávit aktivně, na kolech v létě či na lyžích v zimě. Jsem knihomol a frankofil.

V našem městě vidím velký potenciál, chci, aby se nám tu dobře žilo, aby se zde konaly zajímavé akce a bylo tu víc možností pro vyžití dětí všech věkových kategorií. Chci, aby vedení města s občany, tedy s vámi, s námi, mluvilo.

Karla Rajnyšová

70 let, vedoucí rehabilitace Neratovice 

V Neratovicích žiju od roku 1952.

Snažím se dlouhodobě zajišťovat provoz rehabilitačního oddělení v Neratovicích.

Mám ráda lidi a snažím se jim pomáhat od bolestí a navracet jim dobrou fyzickou (a mnohdy i psychickou) formu.

Martin Růžička

41 let, podnikatel, předseda Veslařského klubu Neratovice 

RNDr. Veronika Krejčiříková

44 let, biochemik 

Pocházím z pražských Modřan. Do Neratovic jsem se přivdala před sedmnácti lety a jsem tomu stále ráda.


Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a pracuji v biochemické laboratoři.


S manželem vychováváme naše tři syny. Ve volném čase ráda čtu a cvičím jógu.

Mgr. Veronika Vašicová Benešová

34 let, právnička na Ministerstvu vnitra ČR

Vladimír Doležal, DiS.

31 let, předškolní pedagog 

Spousty zkušeností s dětmi jsem nasbíral během svého dlouholetého působení ve skautském oddíle Oregon Neratovice. Mám složenou akreditovanou zkoušku pro hlavní vedoucí dětských táborů. Po narození syna jsem práci s dětmi pojal „profesionálně“ a vystudoval jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze. Dva roky jsem pracoval jako učitel MŠ v Kostelci nad Labem. Školní rok 2022/23 bude můj čtvrtý rok v Lesním klubu Dubínek.

Snažím se je nenápadně pošťouchnout směrem k sebevědomí, samostatnosti a radosti z prožívání světa kolem. Správnou cestu (ať je to cokoli) si vyhlédnou samy, do toho nemáme co mluvit. Ale chci, aby byly schopné překročit všechny klacky, které se pod jejich nohami mohou vyskytnout.

Nikdy není pozdě na to, mít šťastné dětství. Snažím si kultivovat svou hravost a zvědavost. Nejvíc volného času trávím se synem. Rád chodím do přírody, žongluji, hraju Magic: the Gathering, běhám hodně daleko a čtu co nejčastěji to jde.

Andrea Raisová

48 let, rehabilitační pracovnice, fyzioterapeutka

Zdeněk Kordík

44 let, bandážista na úrazové ambulanci

Vojtěch Pacholík

19 let, elektrikář, student ISŠT