Dejme důstojný hlas obyvatelům města

Jsem rodačka z Neratovic – Mlékojed a záleží mi na životě občanů ve městě i v jeho okrajových částech, na které se často zapomíná. Chtěla bych se proto zasloužit o obnovení osadních výborů Mlékojed, Lobkovic, Byškovic, Korycan a Horňátek. Jejich zástupci by se zúčastňovali jednání zastupitelstva města a tlumočili by návrhy řešení problémů, které trápí sousedy z jejich konkrétních místních částí.

Ráda bych se také podílela na vytvoření nového jednacího řádu zastupitelstva, který by umožnil občanům vystoupit se svým příspěvkem k bodům programu v dostatečném čase – důstojně, plynule a bez přerušování.

Informovanost obyvatel ve městě je nedostatečná. Budu podporovat mnohem intenzivnější využívání tzv. Mobilního Rozhlasu, uživatelsky přátelštější webové stránky města a zřízení elektronických dotykových informačních desek. Zdrojem informací mohou zůstat i Listy neratovické radnice – v papírové i elektronické podobě, s rozšířenou možností uveřejňování článků řadových občanů města v určitém rozsahu – bez redakčních úprav. Různé komunikační kanály osloví více věkových kategorií obyvatel.

Chtěla bych zlepšit pořádek a čistotu na hřbitově v Lobkovicích a vytvořit opravdu důstojné, pietní prostředí.

V tomto končícím volebním období jsem podporovala zachování zahrádkářských kolonií a řadu rozpracovaných projektů, jako jsou parkovací dům Na Výsluní, přístaviště mezi jezem a železničním mostem a protipovodňová opatření. V následujícím období bych se chtěla zasloužit o pokračování těchto projektů.

Volební program Speciálu Neratovice neobsahuje plané sliby. Všechny návrhy jsou realistické. Chceme, aby Neratovice byly fungující, přátelské a bezpečné město zeleně a čistoty.

Chceme, aby se i v Neratovicích žilo dobře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *