,,Máme ho v Nera? A můžeme ho vidět?“ Proč si ve sdružení Speciál Neratovice myslíme, že je podpora místních spolků a vůbec všech neziskových zájmových skupin důležitá? Neratovice vyrostly kolem fabrik, továren zprvu zaměřených na výrobu třeba mýdla a svíček, později chemikálií. Teď velká část z nás dojíždí za prací do Prahy a okolí. Po Neratovicích se říká, že se sem lidi jezdí jen vyspat a nezajímají se o dění ve městě. Kdo ještě nemá děti nebo už jsou velké, tak ho nic a nikdo nenutí vystrčit nos z paneláku. A my bychom rádi zvedli lidi z kanapí a křesel. V Nera není o spolky a různá zájmová sdružení nouze. Máme tu ochotníky, rybáře, skauty, turisty, sportovce všeho druhu, zahrádkáře, chovatele atd. Jeeeeeenže víte, že můžete jít s místními turisty 10.9. „Na houby“? Nebo že 23.-25.9. pořádají rybáři Neratovice závody s názvem „Neratovický sumec 2022“? Pokud jste členy nebo zabíjíte čas…

Číst více

CO NEJLEPŠÍ INFORMOVANOST MĚSTO⇆OBČAN * maximální využití mobilní aplikace MUNIPOLIS.CZ, zájemcům týdenní shrnutí emailem * uživatelsky přátelštější městský web s vyhledáváním podle klíčových slov * jasnou pravidelnost zasedání zastupitelstva (první či druhou středu měsíce) ⇒ větší účast občanů (+ možnost dotazů online) * anketu + realizaci „Nápadů pro Nera“: občané přihlásí projekty v limitu odsouhlaseném zastupiteli (např. 200 000 Kč), Středočeský kraj dodá software + 50 000Kč * každoroční společenský večer (+ online přenos): ocenění vynikajících úspěchů občanů města (dětí i dospělých) ve 12 kategoriích navržených obyvateli Neratovic, na základě hlasování (Munipolis.cz, email nebo formulář Listů) * komentované tematické vycházky: místní zajímavosti – historie, přírodověda, technika i umění… ČISTOTU, POŘÁDEK A ZDRAVÍ * založení Technických služeb Města Neratovic: citlivější péči o zeleň, pečlivý úklid města i údržbu hřišť, laviček, okolí kontejnerů, odpadkových košů atd. * funkční hygienické kontejnery: samozavírací víka na nožní páku, zatlačovací vhozové otvory * cyklostezku do Kojetic podél trati (+ s dalšími obcemi do Čakovic – k metru Letňany) * sobotní dopolední farmářské trhy na náměstí * revitalizaci starých Neratovic – zapojení občanů i odborníků-urbanistů * kanalizaci ve všech místních částech ROZUMNOU EKOLOGII * dešťovou vodu: podporu vsakování, zadržování a využití pro zeleň * re-use: nabídku všeho…

Číst více

* Lesní naučná tělocvična https://lesninaucnatelocvicnaneratovice.cz (přijďte vyzkoušet akátové prvky a každý měsíc nový kvíz) * akce „100 růží pro jižní Výsluní“ – založení sousedských záhonů podél domů Na Výsluní 1296-1299, 1302-1305, 1308-1314 (budu ráda, když se přidáte i v ostatních částech Nera ) * dvě květinové semínkárny (zdarma semínka letniček i trvalek v chráněné cukrárně „Pojďte dál” na Kojetické1023 a ve Zdravé výživě „Pohoda“ na Dr. E. Beneše 1035) * dva komunitní kompostéry (Na Výsluní 1308 a za nám. Republiky 990) – zapojení 40 domácností, zrychlené kompostování kuchyňského rostlinného odpadu v zateplených kompostérech SIVA TRIO s kalifornskými žížalami, využití kompostu na záhoncích * organizace konference o způsobech využívání dešťové vody pro městskou zeleň (tzv. modrozelená infrastruktura, přednášky pro zájemce z celého regionu, příslušné referenty MěÚ a zastupitele – moc si přeju, aby nezůstalo jen u slov) * přesun projektu přístaviště mezi jez a železniční most – trojí příprava zařazení bodu do programu zastupitelstva města, petice – žádost o projednání bodu * svolání mimořádného…

Číst více

Neratovice se rozprostírají v Polabské nížině. To samo o sobě předznamenává dobré podmínky pro cyklisty od nejútlejšího věku až po seniory. Bohužel, naše město tohoto potenciálu příliš nevyužívá a “spoléhá” pouze na Labskou cyklotrasu č. 2. Pro ni má Středočeský kraj v běhu (stavební povolení vydáno dne 14.3.2022) projekty pro úseky Kostelec-Kozly a Kozly-Tuhaň, navazující na již hotový úsek Kly-Mělník. Kromě zlepšení “cyklo-průjezdnosti” Neratovicemi se naše sdružení chce zaměřit i na propojení s okolními obcemi. Jeden ze směrů vede na jih. Na jih? Ale tam je Praha, a její blízkost přitahuje satelitní výstavbu a potažmo automobilovou dopravu jako magnet, takže jižní směr je vyjma ojedinělých polních cest velmi problematický. ALE… Víte, že se do roku 2029 chystá modernizace vlakové trati z Prahy směrem na Neratovice? Je to skvělá příležitost. Chceme oslovit obce podél této trati až do Čakovic a ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) vybudovat cyklostezku podél…

Číst více

Mezi kandidáty Speciálu Neratovice jsou tři současní opoziční zastupitelé. Přečtěte si krátké ohlédnutí za jejich prací, koho skutečně zastupovali, oč se zasazovali a co se podařilo. Zastupitelé mají zastupovat své voliče – obyvatele konkrétních míst i občany města jako celku. V minulých čtyřech letech jsme pomáhali například: * obyvatelům Lobkovic a veslařům – přesun projektu přístaviště * zahrádkářům – prodloužení pronájmu zahrádek za potokem * bytovým družstvům ul. Za Obchody – zachování klidové zóny vnitrobloku * obyvatelům Mlékojed – anketa ohledně protipovodňových opatření * bytovým družstvům ul. Školní 669 a 670 – pronájem bývalých krytů * BD Na Výsluní 1380-1381 – převedení pozemku pod domem a městského vlastnického podílu *občanům, kteří mají důvodné obavy z negativních vlivů staveb plánovaných v těsné blízkosti jejich domovů (např. další autolakovny v Lobkovicích) – orientace ve stavebním řízení, související legislativní procesy… Pro město jako celek dlouhodobě podporujeme výstavbu parkovacího domu a bezpečných cyklotras ze…

Číst více

Jsem rodačka z Neratovic – Mlékojed a záleží mi na životě občanů ve městě i v jeho okrajových částech, na které se často zapomíná. Chtěla bych se proto zasloužit o obnovení osadních výborů Mlékojed, Lobkovic, Byškovic, Korycan a Horňátek. Jejich zástupci by se zúčastňovali jednání zastupitelstva města a tlumočili by návrhy řešení problémů, které trápí sousedy z jejich konkrétních místních částí. Ráda bych se také podílela na vytvoření nového jednacího řádu zastupitelstva, který by umožnil občanům vystoupit se svým příspěvkem k bodům programu v dostatečném čase – důstojně, plynule a bez přerušování. Informovanost obyvatel ve městě je nedostatečná. Budu podporovat mnohem intenzivnější využívání tzv. Mobilního Rozhlasu, uživatelsky přátelštější webové stránky města a zřízení elektronických dotykových informačních desek. Zdrojem informací mohou zůstat i Listy neratovické radnice – v papírové i elektronické podobě, s rozšířenou možností uveřejňování článků řadových občanů města v určitém rozsahu – bez redakčních úprav. Různé komunikační kanály osloví více věkových kategorií obyvatel.…

Číst více

Stejně jako každý jiný živý tvor, dělá člověk denně desítky/stovky/tisíce rozhodnutí. Ať už bez přemýšlení, či s důkladným rozmyslem. V každém případě jsou pro rozhodnutí klíčovým prvkem informace. A o tom právě pojem “Smart City” (= Chytré město) je. Znamená dostupnost správných informací ve správný okamžik – pro chytrá rozhodnutí. Co bychom rádi v tomto směru dokázali v Neratovicích? Určitě zpřístupnění maxima požadavků obyvatelům distančně, on-line. Čím víc občanů si vyřídí své úřední záležitosti v čase, kdy to vyhovuje jim, tím víc času úředníkům zbude na ty, kteří si s technikou úplně nerozumějí. Pro ně chceme navíc zaměstnat tzv. „digitálního průvodce“ – člověka, který dokáže poradit, jak proplout nástrahami moderních technologií a vyřídit si vše potřebné. Další z nutných kroků je optimalizace webových stránek města tak, aby důležité informace byly dostupné co nejsnadněji, např. vyhledáváním podle klíčových slov, které nyní funguje naprosto neuspokojivě. Velmi rádi bychom prosadili instalaci několika interaktivních informačních…

Číst více

8/8